Evaluatie pilot angst en depressie

Hoe zorgen we voor minder verwijzingen naar jeugdhulp, zonder dat we jongeren die dat nodig hebben deze zorg onthouden? Veel scholen en gemeenten worstelen met die vraag. In onze pilot werkten we met succes aan een antwoord op deze vraag. De kern van de pilot: de hypothese ‘angst en depressiviteit zit in jou’ omruilen voor…