Kenniskaarten en rapportage project 4

In de regio IJsselland neemt de vraag naar jeugdhulp toe, net als in andere regio’s in Nederland. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland ‘Samen Normaliseren’ (RKJ IJsselland) werkt daarom aan de doelstelling van de Jeugdwet rond normaliseren, demedicaliseren en ontzorgen. Dit doet de RKJ IJsselland in samenwerking met de elf gemeenten van regio IJsselland, met jongeren,…