Normaliseren binnen de gemeente Zwartewaterland

Vierdejaars verpleegkunde student Iris Kuitert van hogeschool Windesheim heeft het afgelopen half jaar binnen de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland onderzoek gedaan naar normaliseren binnen de gemeente Zwartewaterland. Tijdens haar onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe kunnen de medewerkers van de JGZ, de gemeentelijke toegang en het onderwijs in de gemeente Zwartewaterland het normaliserende gedachtegoed…