Kenniskaart inzet jongerenwerk

Bij het Klein en Fijn project op GBS de Levensboom in Rouveen is er onderzocht wat de bijdrage is van jongerenwerkers in het normaliseren van gedrag. De conclusie in dit onderzoek is dat er geen duidelijk antwoord op deze vraag gegeven kan worden. Er moeten eerst andere vragen in relatie tot normaliseren en de pedagogische…