Kenniskaarten 5 & 6 – project 1 “Doen we nog wel normaal?!”

In project 1 – “Doen we nog wel normaal?!” doen we met jongeren, ouders en jeugdhulpverleners naar wat zij vinden van normaliseren. In dit project hebben we veel inhoudelijk input opgehaald op onze deelvragen rondom de definitie van normaliseren, wat we hiervan vinden, oplossingsmogelijkheden, het vragen van hulp en ondersteuning en verschillen tussen jongeren met…