Artikel: onderwijs moet kritisch nadenken over inhuur externe ondersteuners

Jongerenwerkers, maatschappelijk werkers en jeugdconsulenten zijn steeds nadrukkelijker aanwezig op school. Windesheim-onderzoekers Tessa de Wild, Rogier Kattenberg en Els Evenboer zien hier een risico en bepleiten bedachtzaamheid. Zij schreven hier een artikel over in Sociale Vraagstukken. Het gehele artikel is te lezen door te klikken op de volgende tekst: Sociale vraagstukken.