Annelot van Rooij

Podcastserie Doen we nog wel normaal?!

Doen we nog wel normaal? Zo luidt de titel van de podcastserie die we vandaag onder de aandacht willen brengen. In de afgelopen jaren hebben we in project 1 van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd (RKJ) Samen Normaliseren IJsselland, op participatieve wijze onderzocht hoe jongeren, ouders en jeugdhulpverleners eigenlijk over normaliseren denken én hoe zij denken…

Kenniskaart inzet jongerenwerk

Bij het Klein en Fijn project op GBS de Levensboom in Rouveen is er onderzocht wat de bijdrage is van jongerenwerkers in het normaliseren van gedrag. De conclusie in dit onderzoek is dat er geen duidelijk antwoord op deze vraag gegeven kan worden. Er moeten eerst andere vragen in relatie tot normaliseren en de pedagogische…

Onderzoek Prisma Kampen afgerond

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland heeft een onderzoek uitgevoerd voor de gemeente Kampen. Er is onderzocht hoe een pedagogisch medewerker op Prisma – een school voor gespecialiseerd primair onderwijs in Kampen – kan bijdragen aan de uitdagingen die bij het normale leven passen van de leerlingen. Tien professionals binnen Prisma zijn geïnterviewd. De kenniskaart die gemaakt…

Rapport Klein en Fijn project Qura

Dit rapport bevat een verkennend en evaluatief onderzoek van Qura onderwijs en Qura zorg binnen de scholengemeenschap Pieter Zandt. Qura bestaat sinds 2019 en combineert onderwijs met jeugdhulp. De vraag naar dit onderzoek is door Qura gesteld. De vraag die centraal stond in het onderzoek was: “Wat zijn de ervaringen van zowel jongeren, ouders/verzorgers als…

Normaliseren binnen de gemeente Zwartewaterland

Vierdejaars verpleegkunde student Iris Kuitert van hogeschool Windesheim heeft het afgelopen half jaar binnen de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland onderzoek gedaan naar normaliseren binnen de gemeente Zwartewaterland. Tijdens haar onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe kunnen de medewerkers van de JGZ, de gemeentelijke toegang en het onderwijs in de gemeente Zwartewaterland het normaliserende gedachtegoed…

Kenniskaarten en rapportage project 4

In de regio IJsselland neemt de vraag naar jeugdhulp toe, net als in andere regio’s in Nederland. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland ‘Samen Normaliseren’ (RKJ IJsselland) werkt daarom aan de doelstelling van de Jeugdwet rond normaliseren, demedicaliseren en ontzorgen. Dit doet de RKJ IJsselland in samenwerking met de elf gemeenten van regio IJsselland, met jongeren,…

Kenniskaarten project 2

Het percentage jongeren dat jeugdhulp ontvangt stijgt al jaren. Is er iets mis met deze jongeren of ligt het ook aan de maatschappij waarin we leven? Als we de oorzaken van problemen teveel neer leggen bij het individu raakt de (maatschappelijke) context uit beeld. Als reactie hierop en als tegengeluid horen we veel om ons…

Evaluatie pilot angst en depressie

Hoe zorgen we voor minder verwijzingen naar jeugdhulp, zonder dat we jongeren die dat nodig hebben deze zorg onthouden? Veel scholen en gemeenten worstelen met die vraag. In onze pilot werkten we met succes aan een antwoord op deze vraag. De kern van de pilot: de hypothese ‘angst en depressiviteit zit in jou’ omruilen voor…

Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.
Ga naar de inhoud