Nieuws

Rapport Klein en Fijn project Qura

Dit rapport bevat een verkennend en evaluatief onderzoek van Qura onderwijs en Qura zorg binnen de scholengemeenschap Pieter Zandt. Qura bestaat sinds 2019 en combineert onderwijs met jeugdhulp. De vraag naar dit onderzoek is door Qura gesteld. De vraag die centraal stond in het onderzoek was: “Wat zijn de ervaringen van zowel jongeren, ouders/verzorgers als…

Normaliseren binnen de gemeente Zwartewaterland

Vierdejaars verpleegkunde student Iris Kuitert van hogeschool Windesheim heeft het afgelopen half jaar binnen de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland onderzoek gedaan naar normaliseren binnen de gemeente Zwartewaterland. Tijdens haar onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe kunnen de medewerkers van de JGZ, de gemeentelijke toegang en het onderwijs in de gemeente Zwartewaterland het normaliserende gedachtegoed…

Kenniskaarten en rapportage project 4

In de regio IJsselland neemt de vraag naar jeugdhulp toe, net als in andere regio’s in Nederland. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland ‘Samen Normaliseren’ (RKJ IJsselland) werkt daarom aan de doelstelling van de Jeugdwet rond normaliseren, demedicaliseren en ontzorgen. Dit doet de RKJ IJsselland in samenwerking met de elf gemeenten van regio IJsselland, met jongeren,…

Kenniskaarten project 2

Het percentage jongeren dat jeugdhulp ontvangt stijgt al jaren. Is er iets mis met deze jongeren of ligt het ook aan de maatschappij waarin we leven? Als we de oorzaken van problemen teveel neer leggen bij het individu raakt de (maatschappelijke) context uit beeld. Als reactie hierop en als tegengeluid horen we veel om ons…

Evaluatie pilot angst en depressie

Hoe zorgen we voor minder verwijzingen naar jeugdhulp, zonder dat we jongeren die dat nodig hebben deze zorg onthouden? Veel scholen en gemeenten worstelen met die vraag. In onze pilot werkten we met succes aan een antwoord op deze vraag. De kern van de pilot: de hypothese ‘angst en depressiviteit zit in jou’ omruilen voor…

Podcast “De bange scholier”

De middelbare school is voor schrijver Daan Heerma van Voss de plek waar hij voor het eerst te maken krijgt met paniekaanvallen. En hij is niet de enige, getuige de vele berichten over jongeren die kampen met angst en somberte. Zijn covid-19 en de bijbehorende lockdowns de boosdoeners, of is er meer loos? Daan en…

Kenniskaart klein & fijn onderzoek Dalfsen

Project 5 van de RKJ IJsselland: samen normaliseren bestaat uit de klein en fijn projecten. Binnen dit project heeft elke gemeente van de regio IJsselland de mogelijkheid om een onderzoeksvraag rondom onderwijs, jeugd en normaliseren bij ons neer te leggen. De gemeente Dalfsen heeft hiervan gebruik gemaakt met de vraag om de samenwerking tussen het…

Bijeenkomst jongerenparticipatie: hoe betrek je jongeren (duurzaam) in je onderzoek?

Op donderdag 24 november waren we vanuit de RKJ IJsselland aanwezig bij een bijeenkomst over jongerenparticipatie. Jongerenparticipatie in onderzoek is essentieel. Want samen onderzoek doen met jongeren zorgt ervoor dat de aanpak en uitkomsten beter aansluiten bij hun behoeften en leefwereld. Maar hoe betrek en behoud je jongeren eigenlijk? Wanneer ben je verantwoord bezig? En wanneer…

Scroll naar top

Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.
Skip to content