K&F Steenwijkerland afgerond

rkj logo no text

De gemeente Steenwijkerland wil zich steeds verder richten op het versterken van het pedagogische klimaat. Zij ziet dat gezinnen worstelen met allerlei problemen rondom ontwikkeling en welzijn.

De gemeente vindt het belangrijk dat het basisonderwijs de zorgen en signalen rondom kinderen snel en adequaat kan delen binnen een laagdrempelige multidisciplinaire structuur. Om deze reden heeft de gemeente in het voorjaar van 2023 een pilot opgezet, waarbinnen een IB-er, een JGZ-verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een jeugdconsulent samenwerken in een multidisciplinaire structuur op drie basisscholen. De Regionale Kenniswerkplaats (RKJ) IJsselland is gevraagd om deze pilot te onderzoeken middels een Klein en Fijn project. Dit is uitgevoerd door onderzoekers van het Lectoraat Jeugd, Hogeschool Windesheim. De pilot wordt door de deelnemers als positief ervaren. Deelnemers geven aan dat ze van elkaar leren, elkaar makkelijker weten te vinden en dat er nieuwe ideeën ontstaan voor omgaan met bepaalde vragen binnen de school. Echter is een kritische reflectie ook op zijn plaats, met name als het gaat om het invullen van de samenwerking en de bijdrage van de werkwijze aan normaliseren. In het rapport wordt dit verder uitgediept en worden aanbevelingen gedaan voor het vervolg. Benieuwd naar de uitgebreide uitkomsten? Download het rapport door te klikken op de volgende tekst: Een zorgende multidisciplinaire structuur binnen het basisonderwijs in Steenwijkerland

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.
Ga naar de inhoud