Nieuwsbrief Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland – december 2020

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd (RKJ) IJsselland. In deze nieuwsbrief lees je verschillende berichten over de RKJ, zoals een terugblik op de start, de lancering van de website en de stand van zaken vanuit de verschillende projecten.
RKJ-afbeelding-3

Deze nieuwsbrief verschijnt meerdere keren per jaar. Stuur de nieuwsbrief gerust door naar collega’s of samenwerkingspartners voor wie het ook interessant kan zijn.

Veel leesplezier!

Namens het coördinatieteam RKJ IJsselland

Start Regionale Kenniswerkplaats Jeugd

Begin november was de startbijeenkomst van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd (RKJ) IJsselland. In samenwerking met de 11 gemeenten van regio IJsselland werken verschillende partners samen, onder andere Hogeschool Windesheim, Stichting Kinderperspectief, Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland, Hogeschool Viaa en GGD IJsselland. Er wordt onderzoek uitgevoerd en nieuwe en bestaande kennis wordt met elkaar gedeeld en in de praktijk getoetst. Daarin werken jongeren, ouders en professionals samen in projecten, onderzoek, beleid en praktijk.

Lancering website www.rkj-ijsselland.nl

14 december jl. ging de website van de RKJ IJsselland live. Op de website is informatie te vinden over de RKJ IJsselland en de verschillende projecten die binnen de RKJ lopen. Ook wordt hier de agenda bijgehouden en worden publicaties gedeeld. Via verschillende nieuwsberichten op deze website blijf je op de hoogte van de RKJ IJsselland.

Vijf projecten

Binnen de RKJ IJsselland zijn er vier projecten die elkaar versterken en daarnaast is er binnen een vijfde project ruimte om verschillende lokale vraagstukken te onderzoeken. In al deze projecten leren jongeren en professionals van elkaar.

Het eerste project onderzoekt hoe jongeren, ouders en hulpverleners denken over normaliseren. Het tweede project is een onderzoek naar wat normaliseren betekent voor het vakmanschap van professionals. In het derde project werken een school en de GGD samen om depressieve klachten bij jongeren terug te dringen. Het vierde project onderzoekt wat de werkzame elementen van de methode THINK op school zijn. 

KIJKTIP | Filmpje over RKJ's

ZonMw maakte een helder filmpje over de Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, met de titel: ‘Maak kennis met de regionale kenniswerkplaatsen jeugd’. In het filmpje wordt uitleg gegeven over de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) en laat zien in welke regio’s een RKJ zit. RKJ IJsselland is één van de RKJ’s in Nederland.

Fijne feestdagen

Eind 2020 zijn we vol enthousiasme van start gegaan met de RKJ IJsselland. Ik kijk terug op een mooie start waarin we de kenniswerkplaats in de basis goed hebben neergezet. We gaan er samen iets moois van maken in 2021 en daarna! Voor nu wens ik jullie allemaal fijne feestdagen – ook al is dat door corona in kleine kring of digitaal – en een heel goed en gezond 2021.

Rilana Wessel, coördinator RKJ IJsselland

Heb je vragen? Mail me gerust via r.wessel@ggdijsselland.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.
Ga naar de inhoud