Nieuwsbrief september 2021

0805ddc2-5f59-5886-331b-417a79a3fbba

Deze maand bestaat RKJ IJsselland 1 jaar. Het afgelopen jaar hebben we veel projecten opgestart én afgerond, verschillende professionals geïnterviewd, het netwerk uitgebreid, een logo ontworpen, een website opgezet en nog veel meer! Het komende jaar zal in het teken staan van ‘elkaar ontmoeten, inspireren en kennis delen’ 

Een van de bijeenkomsten was met bestuurders van verschillende netwerkpartners, het bestuurlijke overleg van RKJ IJsselland. De vraag die centraal stond: wat is normaliseren en wat is er voor nodig?

Drie bijeenkomsten geven een mooie eerste visie op Normaliseren!

In project 1 hebben we samen met een grote groep van ruim 40 personen, jongeren, ouders en jeugdhulpverleners hun beeld/visie over normaliseren onderzocht. Onder het motto: “Niet over ons, zonder ons” hielpen meerdere deelnemers met het voorbereiden van drie toffe bijeenkomsten en creatieve werkvormen. Zo is er door één van de deelnemers een smoelenboek ontworpen, bedachten de jongeren een ontwerp voor een RKJ Hoody en ontwikkelde 1 van de jeugdhulpverleners een RKJ Kletspot. Allemaal producten die we binnenkort gaan gebruiken voor het verspreiden van de opgehaalde resultaten: verrassende inzichten met uitspraken van de deelnemers. Jongeren ervaren de bijeenkomsten als laagdrempelig en zijn blij volwaardig onderdeel te mogen zijn van de RKJ.

Projectleider Rodijk “Ik ben erg blij dat we de stem van jongeren en ouders een gelijkwaardige plek geven in het RKJ. In project 1 krijgen zij echt de mogelijkheid om coproducent te zijn. Van voorbereiding tot aan de implementatie van kennis. 

In gesprek met professionals

In project 2 vragen we professionals naar hun visie op normaliseren en hoe ze dit toepassen in hun dagelijkse praktijk. We richten ons op verschillende soorten professionals en organisaties. In het afgelopen halfjaar zijn de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg en toegangsmedewerkers geïnterviewd. Vanaf november worden ook onderwijsmedewerkers geïnterviewd.

Uit de interviews blijkt dat normaliseren voor iedereen anders is en dat er een professionele ontwikkeling gaande is. De ervaringen en ideeën van professionals willen we samen met de kennis uit de andere projecten van de RKJ gebruiken voor een brede handelings- en kennispraktijk over normaliseren.
Momenteel verwerken de onderzoekers van project 2 de resultaten van de eerste twee groepen en organiseren zij bijeenkomsten voor focusgroepen. Tijdens deze bijeenkomsten met medewerkers van de jeugdgezondheidszorg en toegangsmedewerkers worden de uitkomsten van de interviews verdiept, zodat ze gebruikt kunnen worden in de praktijk. Studenten van de onlangs gestarte minor Nieuwe perspectieven voor Jeugd van Hogeschool Windesheim zullen de onderzoekers helpen en een scriptie over normaliseren schrijven.

Het is nu aan de professionals, aan hun ervaring en vakmanschap, om zich te buigen over dit soms ingewikkelde proces. Zo wordt meer kennis over ‘normaliseren’ ontwikkeld die weer kan worden teruggeven en toegepast in de praktijk. 

Verhalenbundel uit Hardenberg

Binnenkort verschijnt een verhalenbundel met de verhalen van leerlingen die kampen met klachten rondom angst en depressiviteit. In een pilot op het Greijdanus college in Hardenberg, het Vechtdalcollege in Hardenberg, de gemeente Hardenberg, het samenwerkingsverband Klasse en GGD IJsselland. In deze pilot werden de leerlingen op een laagdrempelige manier binnen de school geholpen. Het doel van de pilot is om meer preventief te werken. De pilot wordt in het nieuwe schooljaar voortgezet. De verhalenbundel komt beschikbaar op de site. 

Think op school

Voor het onderzoek naar THINK op school zijn er in april interviews afgenomen bij leden van het projectteam (in dit projectteam zitten schoolcoördinatoren, directeuren en mentoren van 4 scholen). Dit waren erg leuke interviews waar veel waardevolle informatie uit is gekomen. Begin juni hebben we de eerste resultaten met de projectgroep besproken en een aantal dilemma’s behandeld. Het was mooi om te zien hoe de projectgroep met elkaar in gesprek ging over deze dilemma’s en nadacht over concrete ‘oplossingen’.

In het aankomende half jaar gaan we ons meer richten op de doelgroep van THINK, namelijk de leerlingen en leraren/docenten van THINK. Na de zomer zijn we aan de slag gegaan met de vraag hoewe deze groepen kunnen spreken, wat we van hen willen weten en wat we hiervoor nodig hebben. Op dit moment zijn we bezig om dit meer vorm te geven. Hiervoor gaan we de komende weken onder andere met een aantal lessen THINK meelopen. 

RKJ start onderzoek naar een pilot rondom (dreigende) thuiszitter op een VO-school

Een VO school in Kampen heeft een klas voor (dreigende) thuiszitters. Deze wordt in samenwerking met de GGZ-aanbieder verzorgd. Jongeren met vaak complexe problemen kunnen hierdoor toch gewoon naar school en krijgen onderwijs dat uitgaat van wat ze wel kunnen. Het doel is terug naar regulier onderwijs en behalen van een startkwalificatie. De gemeenten Kampen, Staphorst en Zwartewaterland en de school geloven in de meerwaarde van deze groepsaanpak en tegelijkertijd zijn zij benieuwd hoe de jongeren, hun ouders, maar ook de professionals deze aanpak ervaren. Daarom is een aanvraag ingediend voor een klein en fijn onderzoek door het RKJ. Dit onderzoek start nu en loopt tot het eind van het schooljaar 2021/2022.

Jongerenwerkers in Dalfsen de basisschool in

Jongerenwerkers van SAAM Welzijn gaan aan de slag op een basisschool in de gemeente Dalfsen. Zij zijn op bepaalde momenten in de week aanwezig. Door fysiek aanwezig te zijn verwachten de jongerenwerkers een vertrouwensband op te bouwen. Hierdoor kunnen zij makkelijk ingeschakeld worden bij kleine en grotere (opvoed-)vragen van
leerlingen, ouders en de school. Vanuit de RKJ gaan we dit initiatief monitoren. Over de bevindingen wordt in een later stadium verslag gedaan. 

Film de Fantast

Op 16 september ging de film de Fantast in première.

De film is een pleidooi voor het verdragen van verschillen en het normaliseren.Vanuit de RKJ IJsselland hebben we dit initiatief  geholpen door bij te dragen aan de kosten voor de ontwikkeling van de film. Aan de hand van de film gaan we in de regio een stevige bewustwordingscampagne voeren. Op meerdere plekken in de regio laten we de film zien en gaan we met professionals, jongeren en ouders in gesprek.

Vragen over RKJ IJsselland of de informatie in deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar Rilana Wessel: r.wessel@ggdijsselland.nl 

 

Hartelijke groet, 

Rilana Wessel
Coördinator RKJ IJsselland 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.
Ga naar de inhoud