Wie zijn we en wat doen we

Over de RKJ

In de regio IJsselland neemt de vraag naar jeugdhulp toe, net als in andere regio’s. De RKJ IJsselland werkt aan de doelstelling van de Jeugdwet: normaliseren en de-medicaliseren. Dit doet de RKJ in samenwerking met de 11 gemeenten van regio IJsselland, jongeren, ouders en professionals uit de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en de jeugdhulp.

Samen normaliseren

Het thema van de RKJ IJsselland is: Samen normaliseren.De RKJ IJsselland zoekt samen met jongeren, ouders en professionals uit wat de betekenis is van doelstellingen in de jeugdwet als: normaliseren, ontzorgen en de-medicaliseren. Het doel is om kennis op te halen over deze onderwerpen en deze te vertalen naar concrete producten die gebruikt kunnen worden bij het maken van nieuw jeugdbeleid. Er wordt gekeken hoe dit kan worden ingezet in de directe leefomgeving van jongeren en hun gezinnen. En hoe professionals dit kunnen integreren in hun dagelijkse handelingspraktijk.

Doel en aanpak

  • De werkplaats wil inzichtelijk maken hoe kinderen, jongeren en gezinnen aankijken tegen de beleidsdoelstelling van normaliseren.
  • De werkplaats wil kennis over normaliseren, de-medicaliseren en ontzorgen verzamelen en beschikbaar stellen in de praktijk. Jongeren worden hierbij actief betrokken. Via kenniskaarten wordt de verzamelde kennis gedeeld.
  • De werkplaats stelt een leernetwerk samen uit bestaande overleggen van gemeenten, onderwijs, jeugdzorg en jeugdhulp.
  • De werkplaats werkt nauw samen met de hogescholen in de regio.
Deze kenniswerkplaats komt voort uit de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Samen op School.

Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.
Ga naar de inhoud