Samen normaliseren

Projecten

Binnen het RKJ IJsselland zijn er vier projecten die elkaar versterken en daarnaast is er ruimte om verschillende lokale vraagstukken te onderzoeken. In al deze projecten leren jongeren en professionals van elkaar.

Het eerste project onderzoekt hoe jongeren en hulpverleners denken over normaliseren. Het tweede project is een onderzoek naar wat normaliseren betekent voor het vakmanschap van professionals. In het derde project werken een school en de GGD samen om depressieve klachten bij jongeren terug te dringen. Het vierde project onderzoekt wat de werkzame elementen van de methode ‘Think’ op school zijn.  

Hoe denken jongeren, ouders en hulpverleners over normaliseren?

Hoe kijken jongeren, ouders en hulpverleners aan tegen de oproep om te normaliseren en te de-medicaliseren? Wat kunnen we op dit gebied van jongeren zelf leren? 

Opbrengst: een handelswijze waarbij we in het dagelijkse werk steeds uitgaan van wat jongeren en ouders zelf willen en kunnen. 

Project 2

Normaliseren door professionals

Wat betekent normaliseren voor het vakmanschap en de beroepsidentiteit van professionals? Hoe kunnen professionals weerwoord bieden aan de toenemende medicalisering en wat hebben ze hiervoor nodig? Het gaat om: GGD-professionals, toegangsmedewerkers en onderwijsmedewerkers. 

Opbrengst: kennis over hoe normaliseren een rol speelt in de dagelijkse handelingspraktijk van professionals én handvatten en adviezen hoe het begrip normaliseren te vertalen naar de praktijk.

Project 3

Samenwerking in praktijk

In Hardenberg werken een school voor voortgezet onderwijs en de GGD samen om de toenemende klachten rond angst en depressie bij jongeren terug te dringen. 

Opbrengst: kennis én handvatten  over hoe kan worden voorkomen dat jongeren met angst en depressieve klachten gebruik maken van jeugdhulp.  

Project 4

Think op school

‘Think op school’ is een sociaal-emotionele leerlijn die erop is gericht om problemen van jongeren te normaliseren en leerlingen weerbaar te maken. 

Opbrengst: in dit project worden de werkzame elementen van deze methode boven tafel gehaald en gedeeld binnen het netwerk, zodat deze gebruikt kunnen worden voor de doorontwikkeling van de leerlijn.

Project 5

‘Klein en fijn’ projecten

De komende jaren is er ruimte voor de elf gemeenten van regio IJsselland om een aanvraag voor een ‘Klein en fijn’ project in te dienen. Het gaat hierbij om projecten die passen bij het transformatiethema Verbinding Jeugdhulp en Onderwijs. De projecten moeten bijdragen aan het normaliseren van de ondersteuning, die jongeren nodig hebben om mee te kunnen doen op school. 

Vanuit het RKJ wordt dit proces gemonitord door middel van een onderzoek waarbij jongeren en ouders betrokken worden.

Opbrengst: voorbeelden uit de praktijk waarvan de resultaten in de regio gedeeld en gebruikt kunnen worden.


Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.
Ga naar de inhoud