Samen normaliseren

Project 5

De komende jaren is er ruimte voor de elf gemeenten van regio IJsselland om een aanvraag voor een ‘klein en fijn’ project in te dienen. het gaat hierbij om projecten die passen bij het transformatiethema Verbinding Jeugdhulp en Onderwijs. De projecten moeten bijdragen aan het normaliseren van de ondersteuning, die jongeren nodig hebben om mee te kunnen doen op school. 

'Klein en fijn' projecten

Klein en fijn project - Samenwerking jongeren en basisonderwijs

De RKJ IJsselland heeft het afgelopen jaar onderzoek mogen doen naar de samenwerking van het jongerenwerk op een basisschool in de gemeente Dalfsen. De volgende vraag stond centraal tijdens het onderzoek: Hoe kan deze aanwezigheid van het jongerenwerk in het onderwijs (fysiek en inhoudelijk) worden vormgegeven volgens ouders/MR, de school, jongerenwerk en andere partijen?

Dit klein en fijn project bestond uit een participatief actieonderzoek wat inmiddels is afgerond. De resultaten van dit onderzoek zijn in het rapport terug te lezen, deze is te downloaden door op de tekst hieronder te klikken.
Samenwerking jongerenwerk en basisonderwijs

Naast het uitgebreide rapport hebben we ook een kenniskaart ontwikkelt met in het kort de meest belangrijke opgehaalde informatie. De kenniskaart is te downloaden door op de volgende tekst te klikken: Kenniskaart Dalfsen

Klein en fijn project - Qura Onderwijs en Qura Zorg

De RKJ IJsselland is gevraagd om onderzoek te doen hoe Qura op Pieter Zandt bijdraagt aan het normaliseren bij jongeren met internaliserende problematiek. Dit onderzoek geeft een voorbeeld van hoe een klein project veel kan betekenen voor de kwetsbare jongere. Het is een voorbeeld van bevlogenheid en passie bij de leerkrachten die dit op hebben gezet vanuit het motto: eerst welbevinden dan leren.

De resultaten van dit onderzoek zijn terug te lezen in het rapport. Download het rapport hier: Rapport Qura Onderwijs

Klein en fijn project - Steenwijkerland samenwerken in multidisciplinaire teams

De gemeente Steenwijkerland wil zich steeds verder richten op het versterken van het pedagogische klimaat. Zij ziet dat gezinnen worstelen met allerlei problemen rondom ontwikkeling en welzijn.

De gemeente vindt het belangrijk dat het basisonderwijs de zorgen en signalen rondom kinderen snel en adequaat kan delen binnen een laagdrempelige multidisciplinaire structuur. Om deze reden heeft de gemeente in het voorjaar van 2023 een pilot opgezet, waarbinnen een IB-er, een JGZ-verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een jeugdconsulent samenwerken in een multidisciplinaire structuur op drie basisscholen. De Regionale Kenniswerkplaats (RKJ) IJsselland is gevraagd om deze pilot te onderzoeken middels een Klein en Fijn project. Dit is uitgevoerd door onderzoekers van het Lectoraat Jeugd, Hogeschool Windesheim. De pilot wordt door de deelnemers als positief ervaren. Deelnemers geven aan dat ze van elkaar leren, elkaar makkelijker weten te vinden en dat er nieuwe ideeën ontstaan voor omgaan met bepaalde vragen binnen de school. Echter is een kritische reflectie ook op zijn plaats, met name als het gaat om het invullen van de samenwerking en de bijdrage van de werkwijze aan normaliseren. In het rapport wordt dit verder uitgediept en worden aanbevelingen gedaan voor het vervolg. Benieuwd naar de uitgebreide uitkomsten? Download het rapport door te klikken op de volgende tekst: Een zorgende multidisciplinaire structuur binnen het basisonderwijs in Steenwijkerland

Vervolg onderzoek - samenwerking jongerenwerk in het basisonderwijs

Het project binnen de gemeente Dalfsen omtrent de samenwerking tussen het jongerenwerk en het basisonderwijs is afgerond. De eindrapportage bestaat uit een beschrijving van de werkzame elementen van de samenwerking tussen het jongerenwerk en het basisonderwijs, een beschrijving van het opzetten van een kennis- en leercyclus voor professionals in de gemeente en een methodiekbeschrijving omtrent jongerenwerk in het basisonderwijs. Gedurende een bijeenkomst met de gemeente Dalfsen en de jongerenwerkers zijn de resultaten van het onderzoek besproken. Samen is er gekeken wat deze resultaten betekenen voor de toekomstige samenwerking. En hoe gezorgd kan worden voor een lerende structuur in de gemeente als het gaat om deze samenwerking. Nu is de rapportage van dit onderzoek ook breder te delen. De rapportage is te downloaden door op de volgende tekst te klikken: Rapportage ‘samenwerking jongerenwerk in het basisonderwijs in Dalfsen’

Klein en fijn project - Prisma Kampen

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland heeft een onderzoek uitgevoerd voor de gemeente Kampen. Er is onderzocht hoe een pedagogisch medewerker op Prisma – een school voor gespecialiseerd primair onderwijs in Kampen – kan bijdragen aan de uitdagingen die bij het normale leven passen van de leerlingen. Tien professionals binnen Prisma zijn geïnterviewd.

De kenniskaart die gemaakt is met de resultaten van het onderzoek is nu te downloaden door op de volgende tekst te klikken: Kenniskaart onderzoek Prisma Kampen

Klein en fijn project - Jongerenwerk in het basisonderwijs in Rouveen

Wat is de invloed van jongerenwerkers op het normaliseren van gedrag in groep 5 van GBS de Levensboom? In dit rapport leest u het antwoord op deze vraag! Dit onderzoeksrapport is onderdeel van de Klein en Fijn projecten en is uitgevoerd op GBS de Levensboom in Rouveen. Het rapport is hier te downloaden: Samenwerking jongerenwerk en basisonderwijs Levensboom

Klein en fijn project - Normaliseren in Zwartewaterland

Vierdejaars verpleegkunde student Iris Kuitert van hogeschool Windesheim heeft het afgelopen half jaar binnen de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland onderzoek gedaan naar normaliseren binnen de gemeente Zwartewaterland.
Tijdens haar onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe kunnen de medewerkers van de JGZ, de gemeentelijke toegang en het onderwijs in de gemeente Zwartewaterland het normaliserende gedachtegoed en de uit het voorafgaande onderzoek verzamelde kennis verder implementeren binnen hun werkveld? Welke leer-werkvormen zijn hiervoor nodig?

De uitkomsten van het onderzoek kunt u lezen in het Adviesrapport normaliseren gemeente Zwartewaterland.

Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.
Ga naar de inhoud