Samen Normaliseren

Project 1

Hoe kijken jongeren, ouders en hulpverleners aan tegen de oproep om te normaliseren en te de-medicaliseren? Wat kunnen we op dit gebied van jongeren zelf leren? Opbrengst: een handelswijze waarbij we in het dagelijkse werk steeds uitgaan van wat jongeren en ouders zelf willen en kunnen.

Publicatie kenniskaart 1 - project 1 "Doen we nog wel normaal?!"

Hoe denken jongeren, ouders en jeugdhulpverleners eigenlijk over het begrip Normaliseren? Wat betekent het voor hen en welke waarde geven zij aan het begrip? Op deze en andere vragen zoeken Bas Rodijk en Annelot van Rooij samen met ruim 30 deelnemers (jongeren, ouders en jeugdhulpverleners) antwoord in het project “Doen we nog wel normaal?!” van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd.

In de zeven (tot nu toe) georganiseerde bijeenkomsten hebben de deelnemers aan de hand van verschillende werkvormen gesprekken gevoerd met als doel antwoord te zoeken op de deelvragen: Hoe definiëren jongeren/ouders/jeugdhulpverleners het ‘normaal’ en waar leiden ze dat aan af? En,-Hoe kijken de deelnemers aan tegen het begrip/doelstelling van normaliseren? 

De antwoorden en bevindingen van de deelnemers op deze twee bovenstaande vragen zijn opgenomen in kenniskaart 1.  Naast dat deze kenniskaart antwoorden geeft op de twee deelvragen, bevat het ook een pagina vol met aanbevelingen voor jongeren, ouders, jeugdhulpverleners, onderwijs, gemeente en onderzoek. De kenniskaart is te bekijken door op de volgende tekst te klikken: Kenniskaart 1

Heb je na het lezen van de kenniskaart nog vragen en/of opmerkingen/suggesties? Dan komen we graag met jou in contact. Je kunt het project bereiken via s.n.h.rodijk@windesheim.nl.

Publicatie kenniskaart 2 - project 1 "Doen we nog wel normaal?!"

In de negen (tot nu toe) georganiseerde bijeenkomsten hebben de deelnemers aan de hand van verschillende werkvormen gesprekken gevoerd met als doel antwoord te zoeken op verschillende deelvragen. In deze tweede kenniskaart beantwoorden we de deelvragen: “Welke plek heeft het denken over ‘normaal’ i.r.t. het vragen van hulp en ondersteuning?” en “Hoe denken de deelnemers dat we de steeds nauwere definitie van normaal weer kunnen oprekken?”. De kenniskaart is te bekijken door op de volgende tekst te klikken: Kenniskaart 2.

Publicatie kenniskaart 3 - project 1 "Doen we nog wel normaal?!"

In de elf georganiseerde bijeenkomsten hebben de deelnemers aan de hand van verschillende werkvormen gesprekken gevoerd met als doel antwoord te zoeken op verschillende deelvragen. In deze derde kenniskaart beantwoorden we de deelvragen: “Waar liggen oplossingsrichtingen om te normaliseren?” en “Aan welke ‘normale’ oplossingen denken de deelnemers als ze vastlopen – en hoe komen ze tot deze oplossingen?”. De kenniskaart is te bekijken door op de volgende tekst te klikken: Kenniskaart 3

Publicatie kenniskaart 4 - project 1 "Doen we nog wel normaal?!

In de elf georganiseerde bijeenkomsten hebben de deelnemers aan de hand van verschillende werkvormen gesprekken gevoerd over normaliseren met als doel antwoord te zoeken op verschillende deelvragen. In deze vierde kenniskaart gebruiken we data uit een speciaal georganiseerde bijeenkomst met 8 jongeren die ervaring hebben met jeugdhulp. Aan de hand van deze informatie en eerder opgehaalde informatie bij de brede onderzoeksgroep beantwoorden we de vraag: “Hoe denken jongeren uit de jeugdhulp over het begrip normaliseren?” En we beantwoorden onze laatste deelvraag van het onderzoek: “Zijn er verschillen tussen jongeren die jeugdhulp hebben gehad en jongeren die geen jeugdhulp hebben?”. De kenniskaart is te bekijken door op de volgende tekst te klikken: Kenniskaart 4

Publicatie kenniskaart 5 & 6 - project 1 "Doen we nog wel normaal?!

In project 1 – “Doen we nog wel normaal?!” doen we met jongeren, ouders en jeugdhulpverleners naar wat zij vinden van normaliseren. In dit project hebben we veel inhoudelijk input opgehaald op onze deelvragen rondom de definitie van normaliseren, wat we hiervan vinden, oplossingsmogelijkheden, het vragen van hulp en ondersteuning en verschillen tussen jongeren met jeugdhulpervaring en zonder.

Alle inhoudelijke informatie over ons onderzoek en antwoorden op de deelvragen zijn verzameld in kenniskaarten 1 t/m 4 die ook te vinden zijn op de website.

Het hele onderzoek is ingericht aan de hand van participatieve actieonderzoeksmethoden en de design thinking methode. We hebben veel verschillende werkvormen gebruikt om aan de slag te gaan met onze onderzoeksgroep en hier willen we graag informatie over delen. Dit hebben we gedaan in twee meer procesmatige kenniskaarten. In kenniskaart 5 bespreken we de onderzoeksmethoden en de werkzame elementen daarvan. In kenniskaart 6 worden alle werkvormen toegelicht. Deze kan meer als inspiratieboek worden gebruikt om zelf bezig te gaan met een groep.

Download de kenniskaarten door op de volgende tekst te klikken: Kenniskaart 5 en Kenniskaart 6

Podcastserie "Doen we nog wel normaal?!"

Duik mee in de boeiende wereld van normaliseren met Bas Rodijk en Annelot van Rooij in hun spraakmakende podcastserie “Doen we nog wel normaal?”!

Van 2020 tot 2024 zijn deze bevlogen onderzoekers de diepte ingedoken met jongeren, ouders en jeugdhulpverleners om te ontdekken wat normaliseren voor hen betekent. De resultaten van hun participatieve actieonderzoek hebben geleid tot o.a. een intrigerende podcastserie met zes afleveringen. 

Stap binnen in deze dynamische gesprekken, waar Bas en Annelot boeiende dialogen voeren met diverse deelnemers over uiteenlopende onderwerpen. Wat is hun kijk op normaliseren? Welke inzichten delen ze? Ontdek het allemaal door te luisteren naar de afleveringen over normaal/abnormaal, labels plakken, medicatie gebruik, gender, het hebben van een label en mentale gezondheid.

Scan snel de QR-code hiernaast en laat je inspireren door de verhalen en perspectieven die deze podcast te bieden heeft. “Doen we nog wel normaal?” nodigt je uit om op een unieke en boeiende manier te reflecteren op het begrip normaliseren. Luister, leer en laat je meeslepen door deze onmisbare podcastserie!

Workshop aanbod Normaliseren

Binnen het project ‘Doen we nog wel normaal?’ van de RKJ IJsselland hebben we onderzoek gedaan naar normaliseren. Met de opgehaalde kennis willen we het maatschappelijke debat rondom normaliseren op gang brengen. Eén van de onderdelen hoe we dit willen doen is via de workshop normaliseren. Deze workshop is bedacht, ontworpen en uitgewerkt door de onderzoeksgroep van jongeren, jeugdhulpverleners en ouders.

De workshop onderdelen kunnen in verschillende combinaties samen of apart uitgevoerd worden. Per workshop onderdeel is er een uitgebreide omschrijving van de activiteit, het doel en de benodigdheden. Daardoor kan de workshop gegeven worden door alle geïnteresseerde professionals in verschillende contexten. Bijvoorbeeld door docenten in het (voortgezet) onderwijs maar ook onder collega’s in de jeugdzorg of beleid die pragmatisch en concreet aan de slag willen met het thema normaal of normaliseren. 

Het workshop aanbod kan gedownload worden door op de volgende tekst te klikken: Workshop normaliseren

Documentaire 'Doen we nog wel normaal?!'

Op dinsdagavond 14 mei is de participatief ontwikkelde documentaire van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland, “Samen Normaliseren”, in première gegaan. De documentaire, die tot stand kwam na een idee van de deelnemers van het onderzoek van project 1: “Doen we nog wel normaal?!”, geeft inzicht in hoe jongeren, ouders en jeugdhulpverleners, maar ook onder andere Bert Wienen en Laura Batstra, aankijken tegen het begrip normaliseren en hoe zij dit denken toe te kunnen passen in hun dagelijkse leefomgeving.

Projectleider Bas Rodijk: “De documentaire hebben we op een participatieve wijze ontwikkeld, wat inhoudt dat we echt samen met de deelnemers van het onderzoek (jongeren, ouders en jeugdhulpverleners) een storyline hebben gemaakt en het verhaal hebben opgetekend. Met hulp van een professioneel bedrijf hebben we onze plannen omgezet in een echt levend verhaal. Het doel van de documentaire is onder andere om het maatschappelijk debat over normaliseren op gang te brengen. Dat is na de première al goed gelukt en ik hoop dat eenieder na het kijken van deze documentaire daar een steentje aan wil en kan bijdragen!”

Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.
Ga naar de inhoud