Nieuwsbrief april 2021

RKJ-afbeelding-3

Dit is de tweede nieuwsbrief van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd (RKJ) IJsselland. We zijn inmiddels een half jaar onderweg en de verschillende projecten krijgen steeds meer vorm. In deze nieuwsbrief lees je over de laatste stand van zaken.

Bijeenkomsten
Een van de dingen die we met het RKJ willen bereiken is het delen van kennis op het gebied van jeugd. We hopen dan ook om nog voor de zomervakantie een eerste (digitale) bijeenkomst te organiseren. Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief verschijnt meerdere keren per jaar. Stuur de nieuwsbrief gerust door naar collega’s of samenwerkingspartners voor wie het ook interessant kan zijn. Via de link ‘Subscribe’ bovenaan de nieuwsbrief kunnen mensen zich ook zelf aanmelden voor de nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Het coördinatieteam van RKJ IJsselland 

“Doen we nog wel normaal?’ Samen met jongeren, ouders en hulpverleners voortvarend van start!

De afgelopen periode bepaalde projectleider Bas Rodijk samen met zijn projectteam de koers van het project en werden de promotiematerialen gemaakt. Jongeren, ouders en jeugdhulpverleners meldden zich al aan voor het project :“Doen we nog wel normaal?’ In totaal deden ruim 30 mensen mee met de eerste startbijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van kennismaken en leverde al mooie eerste resultaten op. De deelnemers werd gevraagd wat hun drijfveren zijn om deel te nemen. Heel waardevol dat  “Mensen ontmoeten” als één van de belangrijkste drijfveren naar voren kwam!

Denk je nou: “hé, ik heb wat gemist?” Geen zorgen: er is nog voldoende ruimte voor meer deelnemers. Wil je meepraten over het onderwerp normaliseren en wil je meer informatie? Check dan de flyers op rkj-ijsselland.nl of meld je aan door projectleider Bas Rodijk  een mail te sturen!

In gesprek met professionals

In project 2 van het RKJ richten we ons op professionals. De onderzoekers van het project, Eva van Dijk en Tessa Overmars, hebben inmiddels 10 jeugdverpleegkundigen en 8 jeugdartsen geïnterviewd over het thema normaliseren. De gesprekken vonden digitaal plaats vanwege de lockdown. Het waren inspirerende gesprekken met mensen die veel te vertellen hadden over hun visie op het vak en hun drijfveren. Ook de gesprekken met de toegangsmedewerkers zijn van start gegaan en na de zomer volgen de professionals uit het onderwijs; wat is hun visie op normaliseren, hoe geven zij dat vorm in de praktijk en hoe zien zij de rol zien van de organisatie en van zichzelf als professional? We hopen in het najaar met de eerste resultaten te komen!

Evaluatie Think op school

De RKJ IJsselland doet onderzoek naar de werkzame elementen van THINK op school, dit vanuit het perspectief van normaliseren en preventief jeugdbeleid.”

Preventienetwerk
Afgelopen januari waren we aanwezig bij de startbijeenkomst van het nieuw opgezette preventienetwerk Zwolle. Daar hebben we een presentatie gegeven over de  RKJ en het evaluatieonderzoek THINK op school. Inmiddels is er een tweede bijeenkomst geweest, waarbij er samen is nagedacht over hoe het platform ‘preventienetwerk’ er precies uit komt te zien. Mooi om te zien hoe verschillende partijen zo bij elkaar worden gebracht om samen na te denken over het welzijn van jongeren in de gemeente Zwolle en wat een ieder voor hen kunnen betekenen.

Lockdown, Open up
Van 1 tot en met 12 februari heeft de Lockdown, Open up show plaatsgevonden. Deze show was een programma voor en door jongeren op het voortgezet onderwijs, waarbij aandacht is besteed aan de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren. Maar er is ook vooral plezier gemaakt en even niet aan corona gedacht. Een belangrijk doel van de campagne was om jongeren bewust te maken dat zij niet de enige zijn die nu misschien niet lekker in hun vel zitten of problemen ervaren, maar dat hier meer jongeren last van hebben en dat dat ook gewoon normaal is om te voelen.

In totaal hebben 4300 leerlingen van 11 verschillende scholen naar deze show gekeken. Daarnaast is er een speciale ‘show’ geweest voor ouders en tijdens deze show was er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Deze campagne is een coproductie van THINK op school, Kunsteducatie Nederland en Dwars TV en heeft daarbij ondersteuning van de gemeente Zwolle gehad. 

 De Lockdown, Open up show

Er is de nodige media aandacht voor de campagne geweest, bijvoorbeeld tijdens de radio-uitzending van npo 2, Spijkers met Koppen.

Klein en fijn projecten

De komende jaren is er binnen de RKJ IJsselland ruimte om lokale vraagstukken op het gebied van jeugd te onderzoeken. Op dit moment worden er meerdere ideeën vanuit verschillende gemeenten uitgewerkt. In de volgende nieuwsbrief vertellen we hier graag meer over. 

Vragen over RKJ IJsselland of de informatie in deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar Rilana Wessel: r.wessel@ggdijsselland.nl
 

Fijne paasdagen!


Hartelijke groet, 

Rilana Wessel
Coördinator RKJ IJsselland 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.
Ga naar de inhoud