Nieuwsbrief juli 2022

Logo RKJ

Dit is de zomer nieuwsbrief 2022 van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd (RKJ) IJsselland. In deze nieuwsbrief lees je verschillende berichten over de RKJ, zoals een terugblik op de site visit van ZonMW en VWS, de film De Fantast en de stand van zaken vanuit de verschillende projecten.

Deze nieuwsbrief verschijnt meerdere keren per jaar. Stuur de nieuwsbrief gerust door naar collega’s of samenwerkingspartners voor wie het ook interessant kan zijn. Via de link ‘Subscribe’ bovenaan de nieuwsbrief kunnen mensen zich ook zelf aanmelden voor de nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Namens het coördinatieteam RKJ IJsselland

Site-visit van ZonMw en VWS aan RKJ IJsselland

21 maart was de site-visit van ZonMw en VWS aan RKJ IJsselland. Tijdens deze dag konden we als RKJ laten zien waar we aan werken en waar we naar toe willen. Er was een divers publiek van commissieleden van ZonMw, collega’s vanuit het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en alle leden van de stuurgroep en coördinatiegroep waren aanwezig. Samen bekeken we de film ‘De Fantast’ (zie bericht hieronder) en bespraken we hoe we zelf aankijken tegen normaliseren. Daarna volgde een reeks aan pitches en besprekingen van de vijf verschillende onderdelen van de RKJ. Het was een interessante en inspirerende dag waarbij we samen hebben kunnen sparren, reflecteren en vooruit konden kijken. 

Lees hier meer: https://rkj-ijsselland.nl/site-visit-21-maart-2022/ 

Film De Fantast

Wat kan normaliseren voor een kind betekenen? Rosa Meijer laat dit prachtig zien in haar afstudeerproject van de HKU: ‘De Fantast’. Tijdens de site-visit (zie bericht hierboven) was Rosa aanwezig en licht ze na het bekijken van de film toe dat het jammer is dat kinderen soms in een bepaalde mal moeten passen. Het is juist heel mooi als kinderen anders (mogen) zijn en niet worden buitengesloten omdat ze anders zijn. Na de toelichting van Rosa gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de film en welke boodschap zij eruit halen. De komende tijd gaat de RKJ samen met Rosa de film op meer plekken laten zien. In het najaar willen we de film ook op basisscholen laten zien en hierna met de docent en de klas in gesprek gaan over het onderwerp normaliseren. 

Kijk de film hier: https://www.npo3.nl/de-fantast-afstudeerfilm-hku/04-11-2021/WO_NPO_16685632

Stand van zaken Projecten RKJ IJsselland

Hieronder vanuit elk project de stand van zaken.
Meer lezen over de inhoud van de verschillende projecten?

Kijk op rkj-ijsselland.nl/projecten.

Project 1: Doen we nog wel normaal? 
Tot nog toe hebben we vijf interactieve bijeenkomsten gehad. Hierin hebben we vooral veel informatie opgehaald. De volgende stap in dit project is om samen met ouders en jongeren te praten over het maken van impact op het debat van normaliseren. Samen gaan we kijken wat impact voor ons is, hoe we impact willen maken, voor of op wie hebben we dat dan, en hoe bereiken we hen op de beste manier. Daar ligt nog een uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat de resultaten van dit project bijvoorbeeld gemeenten ondersteunen bij het maatschappelijke debat rondom normaliseren? In het project wordt nagedacht om op een creatieve manier iets te kunnen betekenen en of dit past bij het doel wat er is. 

Project 2: Professionals en normaliseren
De afgelopen tijd zijn de onderzoekers van project 2 verder bezig geweest met het uitwerken van de resultaten van de 33 interviews en 4 focusgroepen die zijn gehouden met de professionals van GGD IJsselland en met de gemeentelijke toegang van de regio IJsselland. De bedoeling is nu dat er vanuit de talrijke kennis die is opgehaald weer een vertaalslag terug wordt gemaakt naar de praktijk zodat de professionals hier mee verder kunnen. Na de zomer worden er werksessies georganiseerd om dit proces verder vorm te geven. Tevens hebben studenten van Hogeschool Windesheim van de minor “Nieuwe perspectieven voor Jeugd” in kaart gebracht hoe de samenwerking is tussen de gemeentelijke toegang en het voorliggend veld.

Project 3: Angst en depressie onder VO leerlingen
Inmiddels is er een verhalenbundel met daarin de ervaringen van leerlingen, leerkrachten, jeugdarts, etc. Een uitdaging bij dit soort pilots is het meten van het gewenste effect: dit is lastig uit te drukken in een cijfer. Hoe laat je zien dat dit werkt?

Project 4: Evaluatie THINK op school
Vanuit het project THINK op school zijn we druk bezig met een interviewronde langs leerlingen en mentoren van diverse scholen in en om Zwolle. Deze individuele interviews vormen een verdieping op de groepsgesprekken die we eerder dit jaar hadden op dezelfde scholen. Doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op de werkzame elementen van de leerlijn “THINK op school” voor kinderen en hoe dit bijdraagt aan een pedagogische basisvoorziening dat kinderen leert omgaan met leeftijd gerelateerde vraagstukken en moeilijkheden. Voor de zomer zal de dataverzameling van het onderzoek worden afgerond, waarna we beginnen met de analyses van de opgehaalde data. Naar verwachtingen zullen in oktober de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden, onder andere via kenniskaarten. 

Daarnaast schreven we in het kader van ‘’10 jaar THINK’’ een artikel voor de schoolkrant over het onderzoek dat we doen vanuit de Regionale Kenniswerkplaats. Meer informatie over THINK is te vinden op www.thinkopschool.nl

Klein en Fijn projecten
Op dit moment worden er twee Klein en Fijn projecten uitgevoerd. In Kampen loopt het project: Qura. Een project voor dreigende thuiszitters, om deze leerlingen binnen de school zo goed mogelijk te ondersteunen. Bekijk voor meer informatie de website van dit Klein en Fijn project ‘Qura’.

Het tweede Klein en Fijn project gaat over de samenwerking tussen het onderwijs en het jongerenwerk. Deze samenwerking wordt op verschillende scholen in de gemeente Dalfsen vormgegeven. Het onderzoek dat plaatsvindt binnen de RKJ wordt uitgevoerd op de Cazemierschool in Oudleusen. De afgelopen tijd werd er aan de hand van participatief actieonderzoek data verzameld om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de aanwezigheid van het jongerenwerk in het onderwijs vorm gegeven kan worden, zowel fysiek als inhoudelijk. De resultaten van het onderzoek zijn voor de zomervakantie besproken met alle betrokkenen. Doel van de bijeenkomsten is om met elkaar te leren en de samenwerking door te ontwikkelen. 

Masterclass: Doe zelf ff normaal

Op 14 maart organiseerden Hogeschool Windesheim en de RKJ IJsselland in samenwerking met de VNG een masterclass voor jeugdprofessionals. Titel van de Masterclass: “Doe zelf ff normaal!”: Normaliseren in de professionele praktijk. Het Lectoraat Jeugd en GGD IJsselland gingen in verschillende werksessies met professionals en jongeren in op vragen als: Hoe kijken jongeren, ouders en hulpverleners aan tegen de oproep om te normaliseren en te de-medicaliseren? Wat kunnen we op dit gebied van jongeren zelf leren? En, wat betekent normaliseren voor het vakmanschap en de beroepsidentiteit van professionals? 

Kijk op de website van de RKJ IJsselland voor het mooie getekende verslag van deze masterclass.

Normaliseren in BEELD, vanuit drie verschillende perspectieven

De afgelopen twee jaar zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd door de RKJ IJsselland. De vraag: wat is normaliseren en wat is daar voor nodig stonden in alle drie de bijeenkomsten centraal. Tijdens deze bijeenkomsten heeft Nicole Guiaux de belangrijkste elementen en kernboodschap vastgelegd in drie verschillende visuals. Deze drie visuals zijn nu samengevoegd in 1 samenvattende visual. Deze zal gebruikt worden in de toekomstige bijeenkomsten, om het gesprek met jongeren, professionals en bestuurders aan te gaan.

Bekijk de visual op de website van de RKJ IJsselland.

Geplande bijeenkomsten in het najaar

Op 22 september is er weer een editie van Jeugd in Onderzoek: Deze editie staat het thema Mentaal welbevinden en veerkracht centraal. De RKJ IJsselland zal hier samen met de RKJ SAMEN een workshop verzorgen: Normaliseren: wat is het en hoe doe het je het?

Op 28 september staat er een bestuurlijk overleg van de RKJ gepland waar we de tussentijdse resultaten van de diverse projecten zullen presenteren en bespreken. 

Op 12 oktober zal Charlotte Vissenberg een open les verzorgen: “Met een goede trampoline spring je hoger”. De invloed van de samenleving op veerkrachtige gezinnen.
Charlotte geeft hiermee een kritische blik op de samenlevingscontext die van invloed is op het leven van veerkrachtige gezinnen. Naast deze openbare les zijn er verschillende workshops van onder andere RKJ IJsselland over het thema normaliseren. 

Nieuwe coördinator RKJ IJsselland

RKJ IJsselland krijgt een nieuwe coördinator. Rilana Wessel stopt per 1 september met de functie van coördinator van RKJ IJsselland en draagt het stokje over aan Els Evenboer.

Rilana Wessel: “De afgelopen twee jaar heb ik met veel enthousiasme de rol van coördinator van de RKJ vervuld. Het centrale thema van RKJ IJsselland is normaliseren, een thema dat regelmatig genoemd wordt, maar wat bedoelen we daar mee en hebben we het allemaal wel over hetzelfde? Wat is er nodig om dit te kúnnen doen? Met deze vragen zijn we met veel bevlogen mensen aan de slag gegaan en met resultaat! Er is al heel veel kennis opgehaald en gedeeld. 

Ik wens iedereen veel succes met het voortzetten van de mooie projecten en onderzoeken die momenteel uitgevoerd worden. En voor nu een fijne zomer(vakantie)!

Hartelijke groet, Rilana Wessel”

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.
Ga naar de inhoud