Kenniskaarten en rapportage project 4

THINK

In de regio IJsselland neemt de vraag naar jeugdhulp toe, net als in andere regio’s in Nederland. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland ‘Samen Normaliseren’ (RKJ IJsselland) werkt daarom aan de doelstelling van de Jeugdwet rond normaliseren, demedicaliseren en ontzorgen. Dit doet de RKJ IJsselland in samenwerking met de elf gemeenten van regio IJsselland, met jongeren, ouders en professionals uit de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en de jeugdhulp. Eén van de specifieke deelprojecten binnen de RKJ IJsselland is het project ‘THINK op school’ (afgekort tot THINK). De naam THINK staat voor True, Helpfull, Inspiring, Necessary & Kind. THINK is een maatwerk lesprogramma dat beoogt problemen van jongeren te normaliseren en leerlingen weerbaarder te maken. Binnen de gemeente Zwolle is de lessenreeks opgenomen als onderdeel van het preventiebeleid. Deze rapportage beschrijft de uitvoering en de resultaten van het onderzoek naar de werkzame elementen van THINK vanuit het perspectief van normaliseren. De rapportage is hier te downloaden: Rapportage THINK.

Naast de rapportage zijn er twee kenniskaarten ontwikkeld.
De eerste kenniskaart gaat over informatie over THINK op school. Deze is hier te downloaden: Kenniskaart info THINK.
De tweede kenniskaart richt zich op de uitkomsten van het onderzoek naar THINK op school. Deze is hier te downloaden: Kenniskaart – uitkomsten THINK.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.
Ga naar de inhoud