Annelot van Rooij

Uitnodiging documentaire première

Op 14 mei organiseren wij vanuit project 1 “Doen we nog wel normaal?” van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland een slotbijeenkomst. Nadat we bijna vier jaar bezig zijn geweest met participatief onderzoek naar wat jongeren, ouders en jeugdhulpverleners vinden van normaliseren, presenteren wij deze avond met trots één van onze eindproducten. Op 14 mei gaat…

Kenniskaarten 5 & 6 – project 1 “Doen we nog wel normaal?!”

In project 1 – “Doen we nog wel normaal?!” doen we met jongeren, ouders en jeugdhulpverleners naar wat zij vinden van normaliseren. In dit project hebben we veel inhoudelijk input opgehaald op onze deelvragen rondom de definitie van normaliseren, wat we hiervan vinden, oplossingsmogelijkheden, het vragen van hulp en ondersteuning en verschillen tussen jongeren met…

Podcastserie “Doen we nog wel normaal?”

Duik mee in de boeiende wereld van normaliseren met Bas Rodijk en Annelot van Rooij in hun spraakmakende podcastserie “Doen we nog wel normaal?”! Van 2020 tot 2024 zijn deze bevlogen onderzoekers de diepte ingedoken met jongeren, ouders en jeugdhulpverleners om te ontdekken wat normaliseren voor hen betekent. De resultaten van hun participatieve actieonderzoek hebben…

Kenniskaart 4 – project 1 “Doen we nog wel normaal?!”

We leven in een samenleving waarin veel nadruk ligt op individuele ontwikkeling en presteren. Er zijn daarbij verschillende tekens die erop wijzen dat we in het systeem doorgeslagen zijn met behandelen en oplossen. Als tegengeluid horen we veel “we moeten meer normaliseren en demedicaliseren” om ons heen. Maar hoe kijken jongeren, ouders en jeugdhulpverleners hier…

K&F Steenwijkerland afgerond

De gemeente Steenwijkerland wil zich steeds verder richten op het versterken van het pedagogische klimaat. Zij ziet dat gezinnen worstelen met allerlei problemen rondom ontwikkeling en welzijn. De gemeente vindt het belangrijk dat het basisonderwijs de zorgen en signalen rondom kinderen snel en adequaat kan delen binnen een laagdrempelige multidisciplinaire structuur. Om deze reden heeft…

Rapportage samenwerking jongerenwerk in het basisonderwijs in Dalfsen

Het project binnen de gemeente Dalfsen omtrent de samenwerking tussen het jongerenwerk en het basisonderwijs is afgerond. De eindrapportage bestaat uit een beschrijving van de werkzame elementen van de samenwerking tussen het jongerenwerk en het basisonderwijs, een beschrijving van het opzetten van een kennis- en leercyclus voor professionals in de gemeente en een methodiekbeschrijving omtrent…

Kenniskaart 3 – project 1 ‘Doen we nog wel normaal?!’

We leven in een samenleving waarin veel nadruk ligt op individuele ontwikkeling en presteren. Er zijn daarbij verschillende tekens die erop wijzen dat we in het systeem doorgeslagen zijn met behandelen en oplossen. Als tegengeluid horen we veel “we moeten meer normaliseren en de-medicaliseren” om ons heen. Maar hoe kijken jongeren, ouders en jeugdhulpverleners hier…

Podcastserie Doen we nog wel normaal?!

Doen we nog wel normaal? Zo luidt de titel van de podcastserie die we vandaag onder de aandacht willen brengen. In de afgelopen jaren hebben we in project 1 van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd (RKJ) Samen Normaliseren IJsselland, op participatieve wijze onderzocht hoe jongeren, ouders en jeugdhulpverleners eigenlijk over normaliseren denken én hoe zij denken…

Kenniskaart inzet jongerenwerk

Bij het Klein en Fijn project op GBS de Levensboom in Rouveen is er onderzocht wat de bijdrage is van jongerenwerkers in het normaliseren van gedrag. De conclusie in dit onderzoek is dat er geen duidelijk antwoord op deze vraag gegeven kan worden. Er moeten eerst andere vragen in relatie tot normaliseren en de pedagogische…

Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.
Ga naar de inhoud